دان آنلاین

فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی دانافر

به سادگی تنها با چند کلیک محصول خود را در لوکیشنی که انتخاب کردید دریافت کنید!

گزارش وضعیت جوی

محصولات سایت

پوکه معدنی(متر مکعب)

اجر گری فشاری (تن)

اجر گری دستی (تن)

ماسه شسته (تن)

پوکه صنعتی لیکا (پاکت)

بلوک تیغه ۵ سانتی (عدد)

آهک کیسه ای (کیسه)

لوله ۲۰*۳۰ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۲۰*۱۵ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۱۰*۱۵ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۲۰ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۱۵ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۱۰ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۱۵ سیمانی 2متری (شاخه)

لوله ۱۰ سیمانی 2متری (شاخه)

بلوک تیغه ای ۱۵ سانتی (عدد)

بلوک تیغه ای ۱۰ سانتی (عدد)

پودرسنگ قم (کیسه)

گچ بتوگیپس سریر (کیسه)

گچ سوپر فولاد نو (کیسه)

گچ سپیدار سمنان (کیسه)

گچ امید سمنان (کیسه)

گچ یزد (کیسه)

سیمان سفید (پاکت 25کیلوگرمی)

سیمان پاکتی (پاکت 50کیلوگرم)