دان آنلاین

فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی دانافر

به سادگی تنها با چند کلیک محصول خود را در لوکیشنی که انتخاب کردید دریافت کنید!

گزارش وضعیت جوی

محصولات سایت

گچ سوپر البرز(کیسه 25 کیلوگرمی)

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پودرسنگ زنبق(کیسه 25 کیلوگرمی)

قیمت اصلی 27,300 تومان بود.قیمت فعلی 26,900 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پوکه معدنی(متر مکعب)

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

اجر گری فشاری (تن)

قیمت اصلی 790,000 تومان بود.قیمت فعلی 740,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

ماسه شسته (تن)

قیمت اصلی 270,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پوکه صنعتی لیکا (کیسه 0.1متر)

قیمت اصلی 174,500 تومان بود.قیمت فعلی 171,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

بلوک تیغه ۵ سانتی (عدد)

آهک صنعتی(کیسه ای 40کیلو گرمی)

قیمت اصلی 83,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

لوله ۲۰*۳۰ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۲۰*۱۵ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۱۰*۱۵ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۲۰ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۱۵ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۱۰ ایرانیت 3متری (شاخه)

لوله ۱۵ سیمانی 2متری (شاخه)

لوله ۱۰ سیمانی 2متری (شاخه)

بلوک تیغه ای ۱۵ سانتی (عدد)

قیمت اصلی 3,800 تومان بود.قیمت فعلی 3,250 تومان است.
افزودن به سبد خرید

بلوک تیغه ای ۱۰ سانتی (عدد)

قیمت اصلی 2,800 تومان بود.قیمت فعلی 2,250 تومان است.
افزودن به سبد خرید

پودرسنگ نگین(کیسه 25 کیلو گرمی)

قیمت اصلی 27,300 تومان بود.قیمت فعلی 26,900 تومان است.
افزودن به سبد خرید

گچ بتوگیپس سریر (کیسه)

قیمت اصلی 78,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

گچ سوپر فولاد نو(کیسه 25 کیلوگرمی)

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

گچ سپیدار سمنان (کیسه)

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 46,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

گچ امید سمنان (کیسه)

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 46,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

گچ یزد (کیسه)

قیمت اصلی 39,400 تومان بود.قیمت فعلی 37,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

سیمان سفید (پاکت 25کیلوگرمی)

قیمت اصلی 94,500 تومان بود.قیمت فعلی 93,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

سیمان پاکتی (پاکت 50کیلوگرم)

قیمت اصلی 77,300 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید