دان آنلاین

فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی دانافر

به سادگی تنها با چند کلیک محصول خود را در لوکیشنی که انتخاب کردید دریافت کنید!

دسته بندی محصولات

گزارش وضعیت جوی

محصولات سایت

پوکه معدنی(متر مکعب)

600,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اجر گری فشاری (تن)

475,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اجر گری دستی (تن)

475,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ماسه شسته (تن)

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پوکه صنعتی لیکا (پاکت)

129,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بلوک تیغه ۵ سانتی (عدد)

تومان

آهک کیسه ای (کیسه)

68,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لوله ۲۰*۳۰ ایرانیت 3متری (شاخه)

320,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لوله ۲۰*۱۵ ایرانیت 3متری (شاخه)

220,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لوله ۱۰*۱۵ ایرانیت 3متری (شاخه)

190,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لوله ۲۰ ایرانیت 3متری (شاخه)

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لوله ۱۵ ایرانیت 3متری (شاخه)

140,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لوله ۱۰ ایرانیت 3متری (شاخه)

110,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لوله ۱۵ سیمانی 2متری (شاخه)

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لوله ۱۰ سیمانی 2متری (شاخه)

49,000 تومان
افزودن به سبد خرید

بلوک تیغه ای ۱۵ سانتی (عدد)

2,450 تومان
افزودن به سبد خرید

بلوک تیغه ای ۱۰ سانتی (عدد)

1,850 تومان
افزودن به سبد خرید

پودرسنگ قم (کیسه)

23,500 تومان
افزودن به سبد خرید

گچ بتوگیپس سریر (کیسه)

57,500 تومان
افزودن به سبد خرید

گچ سوپر فولاد نو (کیسه)

61,500 تومان
افزودن به سبد خرید

گچ سپیدار سمنان (کیسه)

40,500 تومان
افزودن به سبد خرید

گچ امید سمنان (کیسه)

40,500 تومان
افزودن به سبد خرید

گچ یزد (کیسه)

33,500 تومان
افزودن به سبد خرید

سیمان سفید (پاکت 25کیلوگرمی)

79,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سیمان پاکتی (پاکت 50کیلوگرم)

71,900 تومان
افزودن به سبد خرید